serum slider banner

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

 1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng

Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn

bảo mật thanh toán thẻ tại Genie đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 1. Quy định bảo mật

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm

bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch

bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)

 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do

Trustwave cung cấp.

 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài

khoản được xác thực.

 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo

quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của GENIE.vn áp dụng với Khách hàng:

 • GENIE cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác

Cổng Thanh Toán cung cấp cho GENIE. GENIE không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách

hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác

Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử

dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của GENIE.vn. Đối Tác Cổng

Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), GENIE chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và

tên ngân hàng.

GENIE cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động

thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử GENIE.vn.

 • Các lưu ý khi thanh toán qua mạng:
 • Chỉ sử dụng trang web có chứng chỉ thanh toán an toàn.
 • Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán.
 • Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.