Nhảy dây đốt bao nhiêu calo và các TÁC DỤNG của nhảy dây

Posted on Tin tức 669 lượt xem

Nhảy dây đốt bao nhiêu calo? Và nhảy dây 1000 cái giảm bao nhiêu calo? Đây chắc hẳn là câu hỏi của khá nhiều chị em phụ nữ. Vì vậy, hôm nay Mỹ phẩm GENIE mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để tìm được câu trả lời. Đồng thời, sẽ có được những bí quyết nhảy dây giúp ích cho cơ thể.

Nhảy dây giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây giảm bao nhiêu calo

Nội dung chính

Nhảy dây đốt bao nhiêu calo trong cơ thể

Nhảy dây 50 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 50 cái giảm 7 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 50 cái giảm 8,4 calo. Do đó, nhảy dây 50 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 100 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây với tốc độ 1 cái/1 giây, nghĩa là 1 phút sẽ được 60 cái và đốt cháy được khoảng 10 calo. Như vậy, nếu người có cân nặng 68kg nhảy được 100 cái sẽ giảm được khoảng 167 calo trong vòng 10 phút.

Trong khi đó, một người đàn ông nặng 136kg nhảy dây với tốc độ 2 lần nhảy một giây (120 lần nhảy dây trên mỗi phút). Thì trong 15 phút sẽ đốt cháy được gần 300 calo.

Nhảy dây 100 cái giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 100 cái giảm bao nhiêu calo

Nhảy dây 150 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 150 cái giảm khoảng 21 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 150 cái giảm khoảng 25 calo. Do đó, nhảy dây 150 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 200 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 200 cái giảm 28 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 200 cái giảm khoảng 34 calo. Do đó, nhảy dây 200 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 300 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây với tốc độ 1 cái/1 giây, nghĩa là 1 phút sẽ được 60 cái và đốt cháy được khoảng 10 calo. Như vậy, nếu người có cân nặng 68kg nhảy được 500 cái sẽ giảm được khoảng 501 calo trong vòng 10 phút. Do đó, nhảy dây 300 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 400 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 400 cái giảm 56 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 400 cái giảm khoảng 67 calo. Do đó, nhảy dây 400 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 400 cái giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 400 cái giảm bao nhiêu calo

Nhảy dây 500 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây với tốc độ 1 cái/1 giây, nghĩa là 1 phút sẽ được 60 cái và đốt cháy được khoảng 10 calo. Như vậy, nếu người có cân nặng 68kg nhảy được 500 cái sẽ giảm được khoảng 835 calo trong vòng 10 phút.

Nhảy dây 600 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 600 cái giảm khoảng 84 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 600 cái giảm khoảng 100 calo. Do đó, nhảy dây 600 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 700 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 700 cái giảm khoảng 98 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 700 cái giảm khoảng 117 calo.

Nhảy dây 700 cái giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 700 cái giảm bao nhiêu calo

Nhảy dây 800 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 800 cái giảm 112 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 800 cái giảm khoảng 134 calo. Do đó, nhảy dây 800 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 1000 cái giảm bao nhiêu calo

Theo nghiên cứu, một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 1000 cái giảm 140 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 1000 cái giảm 168 calo.

Do đó các chuyên gia đã khẳng định rằng, nhảy dây 1000 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…Cụ thể như người có trọng lượng càng lớn thì lượng calo được tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn, tốc độ nhảy dây càng cao thì lượng calo cũng được tiêu càng nhiều. Bên cạnh đó, cần áp dụng các động tác khi nhảy dây như: nhảy dây xoay eo, nhảy dây chạy bộ, nhảy dây xoạc chân,…

Nhảy dây 1500 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 1500 cái giảm 210 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 1500 cái giảm 252 calo.

Nhảy dây 1500 cái giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 1500 cái giảm bao nhiêu calo

Nhảy dây 2000 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 2000 cái giảm 280 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 1000 cái giảm 336 calo. Do đó, nhảy dây 2000 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 3000 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 3000 cái giảm 420 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 3000 cái giảm 504 calo.

Nhảy dây 5000 cái giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng là 68kg nhảy dây 5000 cái giảm 700 calo. Ngược lại, một người đàn ông có cân nặng là 100kg nhảy dây 5000 cái giảm 840 calo. Do đó, nhảy dây 5000 cái giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

nhảy dây 5000 cái giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 5000 cái giảm bao nhiêu calo

Nhảy dây 1 phút giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 1 phút mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 10 calo/ngày.

Nhảy dây 5 phút giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 5 phút mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 50 calo/ngày. 

Nhảy dây 10 phút giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 10 phút mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 100 calo/ngày. Vì vậy, cô ấy sẽ giảm được 500 calo mỗi tuần và giảm được khoảng 0,5kg trong 2 tuần.

Nhảy dây 10 phút giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 10 phút giảm bao nhiêu calo

Nhảy dây 20 phút giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 20 phút mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 200 calo/ngày. Và nhảy dây 20 phút giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 30 phút giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 30 phút mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 300 calo/ngày. Và nhảy dây 30 phút giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 40 phút giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 40 phút mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 400 calo/ngày. Và nhảy dây 40 phút giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 1 tiếng giảm bao nhiêu calo

Một người phụ nữ có cân nặng 68kg. Khi cô ấy tập nhảy dây 1 tiếng mỗi ngày và thực hiện 5 ngày mỗi tuần thì có thể giảm được 600 calo/ngày. Và nhảy dây 1 tiếng giảm bao nhiêu calo ở mọi người sẽ không giống nhau, mà còn phụ thuộc vào cân nặng, kiểu nhảy và tốc độ nhảy,…

Nhảy dây 1 tiếng giảm bao nhiêu calo
Nhảy dây 1 tiếng giảm bao nhiêu calo

Tác dụng của nhảy dây

Nhảy dây giảm mỡ bụng hiệu quả

Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia về sức khỏe, chúng ta nhảy dây trong khoảng 30 phút có thể tiêu hao lên đến 450 calo, mức độ đốt cháy và giảm mỡ thừa nhiều hơn so với khi bạn bơi lội. Nếu duy trì tập luyện thường xuyên, bạn sẽ thấy ngay sự thay đổi tích cực đối với cơ thể mình.

Nhảy dây giảm mỡ bụng hiệu quả
Nhảy dây giảm mỡ bụng hiệu quả

>>> Để sở hữu cho mình 1 vòng 2 săn chắc, không có mỡ thừa thì bạn luyện tập thừa xuyên và lâu dài. Tuy nhiên, đối với phương pháp tập nhảy dây này bạn phải kiên trì tập luyện. Đồng thời, nếu bạn muốn quá trình giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả và nhanh chóng hơn thì phải kết hợp với các sản phẩm giảm cân của Genie, sẽ mang lại cho bạn những hiệu quả bất ngờ. 

-39%
-41%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
890.000 

Rèn luyện thể lực

Tuy đây chỉ là hình thức thể dục thể thao tương đối nhẹ nhàng nhưng khi nhảy dây kết hợp sức bật trong quá trình luyện tập có thể tăng sức bền, cũng như thể lực cho người tập cực kỳ hiệu quả.

Tốt cho hệ tim mạch

Khi thực hiện các động tác bật nhảy dây sẽ kích thích cho hệ thống cơ tim bơm máu tạo ra khí oxy dẫn đến các cơ quan khác trong cơ thể. Phương pháp nhảy dây này cũng được nhiều chuyên gia đánh giá rằng khi luyện tập thường xuyên có thể ngăn ngừa tình trạng nhồi máu cơ tim, đột quỵ,…

Chắc khỏe xương nhờ nhảy dây

Nhảy dây còn mang lại tác dụng giúp chắc khỏe xương mắt cá và những vùng khung xương quanh bàn chân của bạn. Tập thường xuyên và lâu dài có khả năng ngăn ngừa các bệnh loãng xương. Vì vậy, nhảy dây vừa có thể đốt calo vừa giúp ích cho sức khỏe của bạn thân.

Chắc khỏe xương nhờ nhảy dây
Chắc khỏe xương nhờ nhảy dây

Tăng tốc độ phản xạ

Khi nhảy dây mắt bạn sẽ không hề nhìn xuống chân hay nhìn vào sợi dây nhưng bạn vẫn có thể nhảy qua được. Nguyên nhân chính là bởi vì não bộ bạn đã tập trung hết công suất để kết hợp nhịp nhàng giữa nhịp chân nhảy và nhịp tay quay dây. Đó cũng chính là cơ hội để bạn tăng tốc độ phản xạ, từ đó bạn sẽ dễ dàng thích ứng và điều khiển trong các trường hợp bất ngờ xảy đến, đặc biệt là sẽ giảm nguy cơ tai nạn giao thông hay các tai nạn lao động khác.

Giáo án nhảy dây giảm cân đúng cách

 • Trước khi nhảy dây, bạn cần thực hiện các bước khởi động trước.
 • Nên chọn những nơi bằng phẳng để tập luyện, đồng thời bạn cần trang bị một đôi giày thể thao chất lượng để bảo vệ được đôi chân của mình trong những lúc tập.
 • Không bạn tiến hành nhảy dây thì không được để đụng quá no hay quá đói. Bạn nên luyện tập sau khi ăn khoảng 1 giờ 30 phút là hợp lý.
 • Nhảy dây đốt calo giảm cân không cần thực hiện quá nhanh mà chủ yếu bạn cần nhảy dây đúng cách, kiên nhẫn và bền bỉ.
 • Nếu bạn muốn quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể kết hợp một số bài tập khác như: aerobic, chạy bộ, gym… đồng thời bạn cũng nên có chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ hợp lý.
 • Cuối cùng, bạn hãy chọn một chiếc dây nhảy tập thể dục thật chất lượng để quá trình luyện tập diễn ra một cách tốt nhất. 
Khởi động trước khi nhảy dây
Khởi động trước khi nhảy dây

Một số câu hỏi thường gặp về nhảy dây đốt calo

Tác hại của nhảy dây là gì

Nhảy dây thể dục giúp ích cho cơ thể và sẽ không có tác hại gì nếu bạn nhảy đúng cách, không sai kỹ thuật. Vì khi bạn nhảy sai kỹ thuật thì có thể dẫn đến nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến bản thân. Một số tác hại của nhảy dây khi bạn tập nhảy sai cách:

 • Cơ thể bị mất nước: Khi bạn quá gồng mình để thực hiện những động tác, mồ hôi sẽ tiết ra nhiều hơn, gây mất nước, dẫn đến tình trạng ngất xỉu, khó chịu khi cơ thể không cung cấp đủ nước.
 • Gây đau bụng, đau chân: Nhảy dây đòi hỏi sự vận động liên tục của chân và tay. Nếu thực hiện sai, hoặc tốc độ không phù hợp có thể dẫn tới tình trạng đau chân khi vấp ngã hoặc đau bụng. 

Nhảy dây giảm cân có bị to bắp chân không

Bạn cần nhảy dây đúng cách và với cường độ phù hợp để tránh trường hợp bắp chân bị to. Một số cách nhảy dây không bị to chân

 • Nhảy bằng 2 chân: Đây được xem là bài nhảy mang tính khởi động, giúp làm nóng các cơ, các khớp.
 • Nhảy dây chạy bộ: Cách nhảy dây này sẽ tác động lên nhiều phần cơ bắp, đặc biệt là bắp đùi, bắp chân, đồng thời làm thon nhỏ bụng dưới, săn chắc mông một cách hiệu quả. Nếu muốn tạo thêm độ khó cho bài tập này, bạn có thể nâng chân lên cao hơn một chút.
 • Nhảy dây từng chân: Đây là bài tập có độ khó cao hơn các bài tập trước. Đối với bài tập này bạn chỉ được tiếp đất bằng 1 chân rồi đổi bên thực hiện với 1 bên chân còn lại. Tuy khó nhưng nó sẽ giúp bạn rèn khả năng giữ thăng bằng, đồng thời giúp bắp chân, cơ chân thêm săn chắc và thon gọn hơn.
 • Nhảy dây kiểu xoạc chân: Với bài tập này, nhịp nhảy đầu bạn sẽ chụm 2 chân khi tiếp đất như bình thường nhưng nhịp sau thì 2 chân khi tiếp đất sẽ dang rộng ra. Với bài tập này, sẽ giúp má đùi trong của chân bạn trở nên săn chắc và thon gọn hơn. 
Nhảy dây giảm cân có bị to bắp chân không
Nhảy dây giảm cân có bị to bắp chân không

Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã biết nhảy dây đốt bao nhiêu calo rồi đúng không. Mỹ phẩm GENIE hy vọng bạn thực hiện cách nhảy dây đúng cách để mang lại hiệu quả cho bản thân. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here